?

Log in

Dear Diary [entries|friends|calendar]
tuna_daisy

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Oct 2011|09:47pm]
Heerlijk fijn liedje.

3 comments|post comment

I want to see your peacock [12 Oct 2010|07:48pm]
[ mood | cold ]Ik wil ook in die clip.

post comment

30 days of music : Day 30 [29 Jun 2010|08:02am]
[ mood | happy ]

Day 30 - Your favorite song at this time last year

Iets van Rammstein is het.
En dat was het :D Nu mag ik weer normaal posten \o/
Vandaag is een na laatste werkdag en ik zie echt super erg op tegen het laatste uurtje van morgen.
Omdat ik zo'n vreselijk gevoelig meisje ben ga ik vast huilen :P
Zucht. Maar voor vandaag ben ik nog steeds vrolijk. Morgen is nog ver weg.

3 comments|post comment

30 days of music : Day 29 [28 Jun 2010|12:58pm]
[ mood | happy ]

Day 29 - A song from your childhood

Elvis. M'n pa luisterde dat toen ik echt mini was, toen ik zelf kon kiezen werd het Spice Girls.

Maar Elvis dus!
En jemig wat is het warm!

post comment

30 days of music : Day 28 [27 Jun 2010|01:19pm]
Day 28 - A song that makes you feel guilty

Ik voel me nergens schuldig over maar ik had 'vroeger' misschien wat liever tegen m'n mama mogen zijn. En wie kunnen dat beter 'vertellen' dan de Spice Girls :DMama. En ik houd van dit lied.
2 comments|post comment

30 days of music : Day 27 [26 Jun 2010|07:59pm]
Day 27 - A song that you wish you could play

Dit. Omdat het prachtig is.En omg, niesbui!
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]